SERWIS

Zapewniamy:

 • przeglądy okresowe oraz naprawy urządzeń wykonywane przez przeszkolonych techników z długoletnim doświadczeniem
 • sprawdzenie stanu technicznego podzespołów
 • planowanie wymian zużywających się części i materiałów
 • remonty, ekspertyzy techniczne i wyceny
 • dostawa materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i drukarek
 • szybki czas reakcji serwisu – do 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki
 • zawieranie umów serwisowych na stałą obsługę
 • udostępnianie sprzętu zastępczego na czas naprawy
 • szkolenie personelu obsługującego urządzenie
 • informowanie o stanie technicznym pod kątem dalszej eksploatacji
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów powstałych w związku z użytkowaniem urządzeń
 • bezpłatne porady przy doborze i zakupie nowych urządzeń zgodnie z zapotrzebowaniem

W celu zgłoszenia awarii, konserwacji, przeglądu lub ekspertyzy technicznej oraz zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne,
prosimy o kontakt telefoniczny 602-233-860
lub email: kseroimpuls@kseroimpuls.com.pl